SNAP INVEST

SNAP INVEST to polski deweloper działający na terenie województwa mazowieckiego.

Działalność inwestycyjna spółki polega na pozyskiwaniu nowych gruntów, zapewnieniu finansowania na realizację przedsięwzięcia, koordynacji i nadzoru budowy oraz sprzedaży wybudowanych nieruchomości.

Misją spółki jest dawanie wartości każdemu z naszych klientów, wynikającej z zakupionej u nas nieruchomości.

 

SNAP INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000792275, NIP 9512486507, Regon 383722080

tel. 883-010-254

kontakt@snapinvest.com.pl